Kontakt

kontakt@uppsalaforfattarsallskap.se

Ordförande: Magnus Dahlerus.
Sekreterare: alternerar i styrelsen.
Kassör: Jörgen Mattlar (posten delas med Magnus Dahlerus)
Ledamöter: Lotta Eriksson, Danny Wattin, Elisabet Sandberg, Anna Kåver och Isabelle Petrini.

Uppsala författarsällskap håller till i Litteraturens hus som ligger i Kulturkvarteret Walmstedtska, Sysslomansgatan 1 (huset närmast ån).