Kontakt

kontakt@uppsalaforfattarsallskap.se

Ordförande: Magnus Dahlerus.
Sekreterare: Marta Ronne.
Kassör: Jörgen Mattlar (posten delas med Magnus Dahlerus)
Ledamöter: Inger Norberg, Lotta Eriksson, Lina Österman, Danny Wattin.