Skrivarplatser

Sällskapet förfogar över 6 skrivarplatser i Litteraturens hus. Mer info inom kort.