Skrivarplatser

I Litteraturens hus finns fyra skrivplatser som är öppna för drop-in.

Skrivplatserna är i regel öppna varje dag till kl 17.00 (de kan också användas när ingen annan verksamhet är planerad på helger och kvällar)

Hela huset skall betraktas som ett bibliotek fram till 17.00 Vissa dagar kan annan verksamhet vara bokad dagtid i huset (se bokningskalendern på hemsida). Skrivplatserna är öppna men störande ljud kan förekomma.  

Litteraturens hus ska också fungera som mötesplats. Prat kan förekomma, visa hänsyn till varandra och kom överens. 

Om disken i maskinen är ren, vänligen töm den.