Skrivarplatser

Sällskapet förfogar över 3 skrivarplatser i Litteraturens hus som går att boka.