Stödmedlemskap

Vill du stödja litterär verksamhet i Uppsala? Det finns förstås många
sätt att göra det. Ett är att bli stödmedlem i Uppsala Författarsällskap. 
Vi ser till att litteraturen lever i Uppsala genom författarsamtal
om romaner, poesi, och sakprosa, vi har föredrag, boksläpp, minifestivaler
bokbord, öppen scen, utställningar – allt har med litteratur att göra. Hittills
har vi haft har vi fritt inträde. Du får gärna vara med och stödja verksamheten
genom ett stödmedlemskap.

Stödmedlem 2022
Plusgiro 668232-2
Bankgiro 168-6187
Mottagare Uppsala författarsällskap
OCR Ditt namn och ordet stöd
Kostnad 200,00 kr 

Uppsala författarsällskap organisationsnummer 802470-8466

Mejla oss också så skickar vi dig vårt nyhetsbrev kontakt@uppsalaforfattarsallskap.se