Uppsala Författarsällskap är en ideell förening för författare, översättare, dramatiker och kulturskribenter bosatta i Uppsala stad och län och är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen ska arbeta som en plattform för författare i regionen, lyfta fram och synliggöra den litterära och kulturella mångfalden i stad och län genom bland annat föredrag, uppläsningar, workshops, festivaler etcetera. 

Läs mer om Uppsala Författarsällskaps evenemang! 
http://uppsalaforfattarsallskap.se/aktuellt/