Ur höstens program 2024 på Litteraturens hus

Samtliga arrangemang UFS anordnar är gratis och öppna för alla. Vill du stödja verksamheten får du gärna bli stödmedlem (se fliken stödmedlem). Ingen förbokning, antalet platser är begränsat: Välkommen!

Läs mer om vårt program under aktuellt!  http://uppsalaforfattarsallskap.se/aktuellt/

eller på ”Litteraturens hus, Uppsala” eller ”Uppsala författarsällskap” på Facebook (Det går också att läsa sidorna även om man inte är med i FB)

Uppsala Författarsällskap är en ideell förening för författare, översättare, dramatiker och kulturskribenter bosatta i Uppsala stad och län och är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen ska arbeta som en plattform för författare i regionen, lyfta fram och synliggöra den litterära och kulturella mångfalden i stad och län genom bland annat föredrag, uppläsningar, workshops, festivaler etcetera.