Ur höstens program 2023

Samtliga arrangemang vi anordnar är gratis och öppna för alla. Bli gärna stödmedlem. Ingen förbokning, antalet platser är begränsat: Välkommen!

Läs mer om vårt program under aktuellt!  http://uppsalaforfattarsallskap.se/aktuellt/

eller på ”Litteraturens hus, Uppsala” eller ”Uppsala författarsällskap” på Facebook (Det går också att läsa sidorna även om man inte är med i FB)

Uppsala Författarsällskap är en ideell förening för författare, översättare, dramatiker och kulturskribenter bosatta i Uppsala stad och län och är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen ska arbeta som en plattform för författare i regionen, lyfta fram och synliggöra den litterära och kulturella mångfalden i stad och län genom bland annat föredrag, uppläsningar, workshops, festivaler etcetera.