Sällskapets böcker

Poesiantologin ”I rörelse” är sammanställdes av Anna Franklin, Bo Gustavsson och Amanda Klingert Setterwall med bidrag från Uppsala Författarsällskaps medlemmar. Antologin kom ut våren 2018 på Bokförlaget Edda.
Resension i UNT, 2 juli 2018

Novellantologin ”Svart”
presenterar 19 av Uppsala författarsällskaps medlemmar. Boken är sammanställd av Lina Österman och Ulf Broberg. Utkommer maj 2021