Stadgar

Uppsala författarsällskaps stadgar

Här följer ett utdrag:

Stadgar för föreningen Uppsala författarsällskap
Tagna första gången på årsmötet 9 februari 2015 och fastställdes på årsmötet 8 februari 2016.

Uppsala författarsällskap bildades 2012-02-15, registrerades hos Skatteverket 2013-03-06 med organisationsnummer 802470-8466.

Stadgeändringar antagna första gången på sällskapets årsmöte 2020 och fastslagna på årsmötet 2021 gällande medlemskap införda.

§ 1 Föreningens namn
Uppsala författarsällskap

§ 2 Mål och inriktning
Uppsala Författarsällskap är en ideell förening för författare, översättare, dramatiker och kulturskribenter bosatta i Uppsala stad och län och är partipolitiskt och religiöst obunden.
Föreningen ska arbeta som en plattform för författare i regionen, lyfta fram och synliggöra den litterära och kulturella mångfalden i stad och län genom bl.a. föredrag, uppläsningar, workshops, festivaler etc. Arbeta för att få tillstånd ett Litteraturens Hus i Uppsala. Dessutom främja litterära Uppsala, demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och kulturella litterära utbyten mellan olika städer och länder.

§ 3 Sätesort
Föreningen har sitt säte i Uppsala.

§ 4 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla författare, översättare, dramatiker och kulturskribenter bosatta i Uppsala län samt är aktivt verksamma inom det litterära området (även facklitteratur).
Kriterier: Författare ska ha gett ut minst en bok. Översättare översatt minst en bok.
Dramatiker uppfört minst ett verk. Kulturskribenter publicerat antal kulturartiklar som minst kan jämställas med en bok.