Månadens medlem juni 2019: Margareta Zetterström

Hej månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss med dina böcker ‒ titlar, årtal och förlag?
Jag debuterade 1977 med boken ”Erik Blomberg. En kämpande intellektuell” (Gidlunds förlag). Denna bok var från början tänkt som en litteraturhistorisk avhandling. Men jag insåg under skrivandets gång att jag framför allt ville presentera Erik Blomberg för en bredare, icke-akademisk, publik. I samband därmed såg jag också till att utge tre urvalsvolymer med Blombergs egna texter, artiklar om konst, litteratur och politik (på Norstedts resp. Kulturfronts förlag). Jag har ända från sjuttiotalets början varit verksam som fri skribent, i början mest som litteraturkritiker, och har utgett fyra böcker med egna artiklar och essäer: ”Jag hatar de likgiltiga” (förlaget Kulturfront 1988), ”På jagets fasta grund” (förlaget Tintomara 2005), ”Arma älskade Italien” (Tintomara 2007) och ”Att skriva i motvind” (Tintomara 2013). De senaste decennierna har jag dock ägnat mig mer åt översättning (från franska, tyska och italienska) än åt eget skrivande. På min hemsida finns en förteckning över de böcker jag hittills översatt: http://www.margareta-zetterstrom.se

När kom din senaste bok och vad kan du berätta om den?
Min senaste bok, ”Att skriva i motvind”, från 2013 är en samling artiklar jag skrivit de senaste åren, i en tid då det blivit allt svårare, ja nästan omöjligt, att överleva som kulturskribent på frilansbasis. Min senaste översättning däremot utkom i fjol, 2018, på förlaget Karneval. Det är en översättning från tyska av historikern Miriam Gebhardts bok ”Vita rosen”. Hur vanliga tyskar blev antinazistiska motståndskämpar. Denna bok kändes extra viktig att översätta i en tid då högerpopulism, rasism och invandringsmotstånd åter breder ut sig i Europa. De frågor Miriam Gebhardt där söker besvara är: vad kännetecknade den lilla minoritet tyskar som gjorde aktivt motstånd mot den nazistiska regimen? vad var ungdomarna i den antinazistiska gruppen Vita rosen för slags människor? vad hade format dem? hur vågade de gå mot strömmen i ett samhälle där all opposition var förenad med livsfara?

Vad utmärker dina böcker?
Starkt kultur- och samhällsintresse, skulle jag tro. En vilja att tänka själv och inte viljelöst följa med strömmen vad gäller kulturella modeyttringar och politiska uppfattningar. En ambition att som intellektuell försöka bjuda Makten motstånd.

Vilken av dina böcker har haft störst betydelse?
Här måste jag nog svara med en översättning. Det är tveklöst den italienske journalisten Fabrizio Gattis bok ”Bilal”. På slavrutten till Europa, utgiven av Celanders förlag 2013. Genom min översättning av Gattis undercoverskildring av flyktingströmmarna från Afrika fick även svenska läsare veta vad det är de flyr ifrån, dessa människor som försöker ta sig till Europa, hur farlig resan genom Sahara och över Medelhavet är och hur hart när omöjligt det är att ta sig in i EU på laglig väg.

Vad skriver du på just nu?
Jag befinner mig just nu i ett mellanrum, i väntan på ett nytt översättningsuppdrag. Väntetiden utnyttjar jag till ett ”hemligt” översättningsprojekt, en klassikeröversättning från franska som jag ännu inte skaffat något förlag för. På lediga stunder, när allt tycks mörkt och omöjligt, plockar jag fram denna översättning, en form av terapiarbete kan man säga, som jag dock hoppas så småningom skall ge frukt. Jag har också ett annat ”hemligt” projekt på gång, en icke-fiktiv roman om min egen uppväxt i tegelbrukssamhället Heby. Denna roman är flerfaldigt refuserad av olika förlag, och frågan är nu bara: skall jag ge upp och skrinlägga den för gott? eller försöka skriva om den på nytt och försöka ge stoffet en annan form?

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Efter tjugo minuters rask morgonpromenad arbete fram till lunch, därefter fortsatt arbete till klockan 16, med fasta avbrott för förmiddagskaffe och eftermiddagste. Jag arbetar således inte ”på inspiration” utan strikt efter klockan. Då kan inspirationen infinna sig när man minst anar det.

Om växelspelet research och skrivande.
Jag läser mycket och ständigt, det är min främsta research. Med tanke på eventuella böcker att översätta läser jag mest litteratur på tyska och italienska, även franska i någon mån. Men naturligtvis även svensk litteratur.

Vilka författare inspirerar dig och varför?
Omöjligt att svara på. Det rör sig om så många, och av så olika anledningar.

Finns det någon annan författares bok, som du gärna hade skrivit?
Ja, Elena Ferrantes Neapelsvit, ”L’amica geniale”, vars första del på svenska heter ”Min fantastiska väninna”. Men, måste jag tillstå, jag har hittills bara läst dessa romaner i original, på italienska. Hur jag skulle reagera på den svenska översättningen vet jag fortfarande inte. Det är framför allt Ferrantes skildring av klassamhället och det feministiska perspektivet som jag känner igen mig i, detta att växa upp som flicka i en fattig underklassfamilj och vara den första i familjen och hela släkten som får studera vidare. Detta är, har jag upptäckt, just samma tema jag själv försökt ta mig an i mitt eget havererade romanprojekt.

Något annat vi borde fråga om?
Nej tack, det räcker nog så.