Månadens medlem januari 2024: Anders Rydell


Foto: Rickard Eriksson

Hej Månadens medlem, skulle du vilja presentera dig för oss?
– Jag heter Anders Rydell, är född 1982 och kommer från Småland. Sedan 2018 bor jag i
Krusenberg utanför Uppsala. Jag hade först planer på att bli elektriker, men det visade sig att
jag saknade anlag för det. I de sena tonåren började jag istället läsa och även skriva – och på
den banan är det. För tillfället är jag chefredaktör på tidskriften Författaren, återkommande
medarbetade för Svenska Dagbladet och sitter i Kulturrådets referensgrupp för
kulturtidskrifter. Jag driver också podden Kulturmännen tillsammans med Gunnar Ardelius.
Tidigare har jag varit chefredaktör för tidskriften Konstnären och kulturchef för Hall media. Jag
debuterade som författare 2008 och har sedan dess utkommit med åtta böcker. På senare år har
jag även börjat skriva böcker om trädgård och odling. Böckerna har i olika former utkommit på
över 20 språk. Jag har också fått mottaga en rad priser för mina böcker, däribland
Wallquistpriset, Bengt Janssons Minnesfonds pris, Micael Bindefelds stipdendium till minne av
Förintelsen, Årets bästa måltidslitteratur 2022, Hislibris Award 2022, Publishingpriset 2023,
Årets Knivstabo 2023, belöning från Svenska Akademin 2023.

Vad utmärker dina böcker?
I mitt författarskap har jag särskilt kommit att fokusera på frågor som rör förstörelse och
plundring av kulturarv. Jag har skrivit tre böcker på detta tema, Plundrarna (2013), Boktjuvarna
(2015) och Förgör de falska gudarna (2023).

Vilken av dina böcker har haft störst betydelse för dig?
Sannolikt Boktjuvarna, en bok där jag reste runt i Europa i sex månader och letade efter böcker
som hade plundrats under andra världskriget. Arbetet med boken, och de berättelser och
människor jag kom i kontakt med, satte outplånliga spår i mitt liv, både personligen och
professionellt. Det ledde också till att initierade utgivningen av novellsamlingarna Fyra noveller
om flykt (Novellix, 2016) och Fyra noveller om Förintelsen (Novellix, 2019)

Berätta om din senaste bok?
Min senaste bok heter ”Förgör de falska gudarna” och handlar om Islamiska statens förstörelse av
kulturarvet Palmyra. Det är också en berättelse om den svarta antikvitetsmarknaden och hur
den förbinder terrorgrupper i Mellanöstern med museer och samlare i Europa och USA. Jag
har skrivit boken tillsammans med Jesper Huor, den utkom på Albert Bonniers Förlag i
september.

Vad skriver du just nu?
Just nu skriver jag på två böcker. Dels på en bok om pumpor, och pumpans kulturhistoria från
urtiden till mayakulturen och dagens odling. Den heter Pumpa – mat, odling och mastodonter och
utkommer i mars på Natur & Kultur. Sedan håller jag på att slutföra en bok med titeln Stulen
musik som utkommer på Norstedts hösten 2024. Den handlar om nazisternas omfattande
plundring av instrument under andra världskriget.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Jag lämnar barnen på förskola och skola vid åttatiden och sedan skriver jag fram till lunch.
Ibland sitter jag i soffan, vid ett bord eller i sängen. Det beror lite på årstid eftersom vi bor i ett
gammalt hus där temperaturen varierar. Efter lunch skriver jag fram till fyra då jag går ut med
hunden.

Vilka författare inspirerar dig, och varför?
Jag är inspirerad av nästan allt jag läser. Historiskt är Barbara W. Tuchman den stora förebilden.
Annars läser jag mest skönlitterärt, just nu mycket Cristian Kracht, Stefan Zweig, Hans Fallada,
Louise Glück.

Finns det någon annan författares bok du gärna skrivit?
Vägen till Klockrike av Harry Martinson, vilket är den bok jag oftast i mina tankar återvänder till.