Aktuellt

juni 2020
Uppsala författarsällskap flyttar in i Å-huset på Walmstedtska gården. Sällskapet fortsätter här med författarsamtal, panelsamtal, läsningar, arbetsseminarier och en hel del annat. Inte minst samarbete med kvarterets andra aktörer: Uppsala konstnärsklubb och Upplandsmuseet.  Sällskapets medlemmar och speciellt inbjudna kommer att ha möjlighet till att ha en tillfällig arbetsplats här. Huset kommer också vara öppet för andra aktörer som sysslar med det skrivna ordet på olika sätt. Därmed har Uppsala fått ett Litteraturens hus. Arrangemangen är ibland öppna för allmänheten, ibland interna