Nyfiken på med Jasim Mohamed

Jasim Mohamed 2Måndag kväll den 23 februari talade poeten Jasim Mohamed om sin översättning av Bruno K. Öijers dikter till arabiska. Översättningen har rönt viss uppmärksamhet i arabvärlden; fler än femtio tidningar har skrivit om den.
Jasim förklarade att en skillnad mellan arabiska och svenska är att i arabiskan är avståndet mellan tal- och skriftspråk mycket större. Det innebär vissa utmaningar för en översättare. En annan utmaning är att överföra vad Jasim kallade ”den svenska tystnaden”. Svensk poesi, menade han, är fylld av tystnad. Den är en påtaglig del av dikten som läsaren förväntas stanna upp inför och lyssna till. Hur översätter man tystnaden? frågade sig Jasim. Han valde att lägga till flera konjunktioner för att på så sätt sakta ner tempot i läsningen.
Ett annat problem var att översätta namn på växter. Där kan man välja att beskriva den, vilket kan bli otympligt, eller hitta en växt med ungefär samma symbolik som är bekant för den arabiska läsaren. Man kan också använda det universella, latinska namnet, vilket var vad Jasim gjorde när han översatte ”blåsippa” till ”hepatica”. Jasim förklarade att översättningen av svensk litteratur till arabiska är ett arbete som ännu är i sin linda, ett väldigt litet antal verk har översatts, vilket gör Jasims pionjärinsats desto mer berömvärd.
Föredragshållaren höll sig inte strikt till ämnet utan delade generöst med sig av sina kunskaper om samtida arabisk litteratur och arabiska författare, vilket bidrog till ett livligt samtal som fortsatte en bit efter föredragets slut. Det måttfulla antalet deltagare – vi var sju personer – och det intima rummet i det Walmstedtska professorshemmet ingav känslan av litterär salong.
Mohamed Omar