Ur höstens program 2022


Kulturnatten
Barnboksstafett och bokbord
10 september 11.00 — 14.00
Litteraturens hus


Författarsamtal
Ulf Broberg
21 september
18.3019.30
Litteraturens hus 

Författarsamtal
Carina Burman
12 oktober
18.3019.30 
Litteraturens hus

Författarsamtal
Ola Larsmo
26 oktober 18.3019.30
Litteraturens hus

SURREALISM
Utställning och författarsamtal
29 oktober 20 november
Litteraturens hus
I samarbete med Uppsala konstklubb

Författarstafett
Katarina Kieri, Danny Wattin, Maria Frensborg, Jonas Green, Negar Naseh
19 november 18.00 21.00
Litteraturens hus

Läs mer om höstens program under aktuellt! 
http://uppsalaforfattarsallskap.se/aktuellt/

Uppsala Författarsällskap är en ideell förening för författare, översättare, dramatiker och kulturskribenter bosatta i Uppsala stad och län och är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen ska arbeta som en plattform för författare i regionen, lyfta fram och synliggöra den litterära och kulturella mångfalden i stad och län genom bland annat föredrag, uppläsningar, workshops, festivaler etcetera.