Styrelse

Det är vi som är styrelsen 2018

Ordförande

Magnus Dahlerus. kritiker, poet (publicerad bland annat i BLM, Stockholms tunnelbana, Provins, Biz & Art, Sveriges radio i P1 och P3). Konstnärlig ledare och regissör på Teater Blanca. Översättare.

Kassör

Ulf Broberg. Född 1954, har arbetat som radiojournalist sedan början av nittiotalet. Numera är han verksam författare och frilansjournalist. Tillsammans med poliskommissarien Peter Lundström har han skrivit fem realistiska kriminalromaner med Uppsala i centrum.

Sekreterare

Marta Ronne. Filosofie doktor och forskare i litteraturvetenskap, har undervisat vid olika svenska lärosäten samt vid flera tillfällen varit gästlärare vid Groningen universitet i Nederländerna. För närvarande verkar hon som litteraturkritiker och kulturskribent i dagspress. Tecknare och illustratör (besök gärna websidan ergo.ronne.se!), Uppsalaguide med inriktning på studenthistoria och grundare av Kvinnohistoriska rundvandringar i Uppsala (www.rundvandringar.ronne.se). Medlem i juryn för Kulturhuset Stadsteaterns internationella litteraturpris (International Writers’ Stage Award). På fritiden, i den mån den finns, är hon passionerad blomsterkreatör och trädgårdsälskare. Ibland, men numera ganska sällan, skriver hon något på sin blogg, marta.ronne.se.

Ledamöter

Leonidas Aretakis

Leonidas Aretakis. Kulturjournalist på Dagens Nyheter, där jag skriver om allt från Ko Un och Walter Benjamin till mångtydighet.

Lotta Eriksson. Fil. Kand med bl.a. litteraturvetenskap, har jobbat med film, multimedia och trycksaker. Numera frilansjournalist, grafisk formgivare och barnboksförfattare. Skriver om den vilda Tant Skateboard och gör författarbesök i förskola och lågstadiet iklädd full tantutrustning.

Inger Norberg. Fil.mag. Universitetsstudier i urval: svenska, nordiska språk, tyska, geografi, Afrikas geografi, religion, konst, Lärarhögskolan i Uppsala, ämneslärarutbildning Högstadielärare och dramapedagog1969-1993. Litteraturpedagogtjänst på Svenska barnboksinstitutet i Stockholm 1994-2003. Föreläsningsverksamhet i Sverige, Norge, Danmark och tysktalande länder 2003-2008. Läromedel och lärarhandledningar (i skönlitterärt arbete) för Almqvist & Wiksell och Bibliotekstjänst i Lund, annan facklitteratur, egen spalt i Barnboken, en reseskildring, bygdespel, skönlitterärt för barn, ungdomar och vuxna. Anordnat ett stort antal större konferenser och utställningar för Svenska barnboksinstitutet, Kungl. biblioteket i Stockholm, Uppsala universitet och för SCBWI i Karlstad. Varit vice svensk regional adviser för SCBWI, en sammanslutning av författare, illustratörer och översättare och ett världsomfattande nätverk. Arbetat med läsfrämjande verksamhet och rest över hela landet för bl.a. Läs 2000!, Läsrörelsen och Bokjuryn. Har gått fem författarkurser på Medlefors folkhögskola och suttit i ledningen av författarkurser på Biskops Arnö under tre somrar. Delägare och arbetande förläggare i det nordiska bokförlaget Fimafeng under några år.

Lina Österman. Lina Österman debuterade med diktsamlingen Flodsökare på Modernista. Hon delar sin tid mellan Uppsala och Paris och har skrivit essäer för bl. a Lyrikvännen och översatt den syriska poeten Maram al-Masri till svenska. Fil. mag. i franska och Fil. kand. i litteraturvetenskap. Mångårig erfarenhet som redaktör, dramaturg och översättare inom scenkonst.