Aktuellt

Hösten 2018

Måndag 22 oktober, 18.00–20.00. ”Hot och våld”. Teater Blanca, Österplan 1, Uppsala
Panelsamtal om hot och våld mot författare och journalister.
Välkommen till ett panelsamtal som vill belysa problemet med hot, våld och trakasserier mot författare och journalister. Samtalet arrangeras för att skapa en ökad medvetenhet, hålla samtalet igång och för att försöka få svar på en rad viktiga frågor. Hur kan tryggheten för de verksamma stärkas? Vad är ett hot? Hur jobbar polisen med frågorna? Vilka insatser görs för att skydda författare och journalister?

Medverkande
Moderator Ulla de Verdier
Leif Ericksson, Brottmålsadvokat
Karin Hansson, Nationell samordnare Sveriges fristäder ICORN
Peter Lundström, Fd polis
Lilian Sjölund, journalist och författare till boken ”Hatad.
Vart är det demokratiska samtalet på väg”
Ann Traber, Utredare inom bevakningsområdet konstnärers
ekonomiska och sociala villkor på Konstnärsnämnden.

 

Måndag 5 november, 18.00–19.00. Författarsamtal. Jasim Mohamed, Walmstedtska gården.

Torsdag 15 november, 11.30–12.00. Fängslade författares dag. Poesiläsning av en exilförfattares dikter på Ljusgården, Uppsala stadsbibliotek.

Söndag 25 november. Biblioterapi. James Loon, Walmstedtska gården.

Författarfika under hösten 2018 datum ännu ej bestämt

Tisdag 4 december kl.17.00 Höstfest.