Aktuellt

Hösten 2019

Tisdag 3 september kl 18.00-19.00 En svensk biografi och dess översättning till tyska. Författaren Hildegard Sakerwalla och hennes översättare Petra Thore talar om en text ur olika perspektiv. Petra Thore, född och uppvuxen i Berlin, berättar allmänt om sina personliga erfarenheter från översättartillvaron och mera specifikt om frågor samband med översättningen av Hildegard Sakerwallas biografi Höra till, på tyska Dazugehören. Det ovanliga med detta uppdrag var att översätta en tyskspråkig författares text från svenska till tyska. Hildegard Sakerwalla, född i Langenberg (Nordrhein-Westfalen) kommer att läsa valda avsnitt ur sin svenska biografi.

Lördag 14 september, Kulturnatten Bokbord på Walmstedska gården. Träffa några av sällskapets författare, och köp en signerad bok.

En tisdag i okt. Exakt datum ännu ej bestämt. Författarsamtal Fredrik Hardenborg

En tisdag i okt/nov Exakt datum ännu ej bestämt Författarsamtal Danny Wattin

En tisdag i nov/dec. Exakt datum ännu ej bestämt Författarsamtal Margareta Zetterström