Programveksamhet

Hösten 2019

fredag 15 november 11.30–12.30 Fängslade författares dag. Uppsala författarsällskap och Litteraturcentrum läser verk av förföljda författare. Medverkande medlemmar: Jasim Mohamed Annika Bäckström Christina Waldén Carina Burman Magnus Dahlerus Ak Welsapar. Plats: Stadsbiblioteket, Glasgården 11.30-12.30. Samarrangörer: Litteraturcentrum Uppsala och Svenska PEN

tisdag 3 december kl. 18.00-19.00 Författarsamtal. Margareta Zetterström berättar om sitt litterära växelbruk, om att skriva egna texter omväxlande med att till svenska översätta vad andra skrivit. Hur är det att som proletärbarn och som släktens första student försöka ta sig fram i kulturlivet? Varför lämnade hon, som från början tänkte skriva en litteraturhistorisk avhandling om Erik Blomberg, universitetsvärlden för att i stället skriva en populärt hållen presentation av Blombergs författarskap? Varför har hennes senast utgivna bok titeln ”Att skriva i motvind”? Varför kom hon så sent i livet på att det var översättare hon egentligen ”ville bli när hon blev stor”? Och hur har de böcker hon hittills översatt påverkat henne som människa och skribent? Se där några av de frågor som ventileras denna afton  författare översättare Författarsällskapets rum, 1 trappa upp Walmstedtska gården

tisdag 10 december 18.00 julfest med läsningar. Endast medlemmar

måndag 16 december kl 18.00-19.00 Författarsamtal. Danny Wattin är författare Författarsällskapets rum, 1 trappa upp Walmstedtska gården