Programveksamhet

Våren 2020 

tisdag 17 mars kl. 18.00-19.00 författarsamtal Jan Gudmundsson. Kort författar-cv: Debut 1965 med romanen ”Baronen”. Parallellt med medicinstudier och från 1970 arbete som läkare skrivit ytterligare  nio romaner, den senaste ”Bäste Johannes”,  2018. Förutom noveller skrivit dramatik, främst för Radioteatern men också för TV och Riksteatern. Pensionerad som specialistläkare i allmänpsykiatri och rättspsykiatri. Walmstedtska gården, plan 2, Sysslomansgatan 1
Inställt, samtalet kommer senare i vår

lördag 21 mars kl.14.00-16.00 Författarfika Läs och diskutera dina kollegors texter. Walmstedtska gården, plan 2, Sysslomansgatan 1. Endast för medlemmar.

tisdag 31 mars. 18.00-21.00 Teater Blanca, Österplan 1. Bokdrömmen som blev förverkligad – författare berättar hur. Eventet är ett samarbete mellan Bokfolk i Uppsala, Region Uppsala, Chajan Events och Uppsala författarsällskap. 

torsdag 2 april kl 18.00-19.00 författarsamtal. Azril Bacal är agronom i ekonomi, sociolog, han skriver facklitteratur och skönlitterära texter. Han berättar han om sin forskning, kring etnicitet, etnisk identitet, etnisk diskriminering, national-populism och sina böcker Refracciones itirerantes, ungefär ”kringflackande ljusbrytningar” (2010), Haikai desde Tijuana: 24 autores de Boja California (2018), The Pedagogical Legacy of Dorothy Lee and Paulo Freire: Active Learning Strategies in Higher Education (2018). På svenska finns han i litteraturcentrums antologier. Walmstedtska gården, plan 2, Sysslomansgatan 1

tisdag 14 april kl. 18.00-19.30 Kurz und gut. Petra Thore, tysk modersmålstalare och pensionerad universitetslektor i tyska leder läsecirkeln Kurz und gut för deltagare som läser och talar tyska obehindrat (det är fullt tillåtet att göra fel…!) Texter och dikter hämtas ur klassisk och samtida tysk litteratur. Inga förberedelser krävs, texter delas ut på plats. Högläsning och diskussion. Föranmälan är önskvärd men ej nödvändig.
Detta evenemang återkommer var 14 dag, exakta tider meddelas senare.

tisdag 2 juni kl. 18.00-19.00 författarsamtal Ulf Broberg med hemlig gäst.