Programveksamhet

Hösten 2019

måndag 21 oktober kl 18.00-19.30 Panelsamtal, ”Poesikritik och poesins ställning idag” Ett samtal om bland annat: Lyrikens plats i det litterära samtalet, Hur når lyrik ut till läsare i vår samtid? ”På vilket sätt arbetar vi i dag på olika håll för att främja möten med lyrik?” Hur går det för olika slags lyrik i den svenska samtiden? Har lyriken en uppgift? Medverkande: Jonas Ellerström, författare, översättare och bokförläggare. Helene Råberg, samtida poet. Bo Gustavsson, författare, kritiker och översättare och moderator Marta Ronne, filosofie doktor i litteraturvetenskap och litteraturkritiker. Bottenvåningen, Walmstedtska gården, Sysslomansgatan 1. Alla välkomna!

lördag 26 oktober 14.00-16.00 Författarfika. Pröva texter på kollegor. författarskapets rum Walmstedtska gården. Vill du läsa anmäl till kontakt@uppsalaforfattarsallskap.se Endast medlemmar.  

fredag 15 november, Fängslade författares dag (mer info kommer) 

tisdag 19 november kl 18.00-19.00 Författarsamtal. Danny Wattin är  författare Författarsällskapets rum, 1 trappa upp Walmstedtska gården

tisdag 3 december kl. 18.00-19.00 Författarsamtal. Margareta Zetterström berättar om sitt litterära växelbruk, om att skriva egna texter omväxlande med att till svenska översätta vad andra skrivit. Hur är det att som proletärbarn och som släktens första student försöka ta sig fram i kulturlivet? Varför lämnade hon, som från början tänkte skriva en litteraturhistorisk avhandling om Erik Blomberg, universitetsvärlden för att i stället skriva en populärt hållen presentation av Blombergs författarskap? Varför har hennes senast utgivna bok titeln ”Att skriva i motvind”? Varför kom hon så sent i livet på att det var översättare hon egentligen ”ville bli när hon blev stor”? Och hur har de böcker hon hittills översatt påverkat henne som människa och skribent? Se där några av de frågor som ventileras denna afton  författare översättare Författarsällskapets rum, 1 trappa upp Walmstedtska gården

tisdag 10 december 18.00 julfest med läsningar. Endast medlemmar