Aktuellt

Hösten 2018

Lördag 8 september. KULTURNATTEN. Sju år i Bergmans säng. Jan Winter talar om sin nyutkomna ”Dieters bok”. Om pappan, den tyskjudiske flyktingen Dieter Müller-Winters sju år i Ingmar Bergmans familj 1939–45. Ett flyktingöde och en berättelse om den märkliga prästfamiljen på Östermalm i Stockholm som  räddade Dieter från nazisterna. Dessutom Klezmermusik framförd av författaren & vänner. Klockan 17.00–18.00 på Drottninggatans bokhandel, i samarbete med Uppsala författarsällskap. Dessutom bokbord utanför våra lokaler på Walmstedtska gården, 14.00-17.00.

Lördag 29 september. Författarfika.
Måndag 8 oktober, 19.00. Författarsamtal. Krister Gustavsson walmstedtska gården.
Måndag 22 oktober, 18.00–20.00. ”Hot och våld”. Teater Blanca.
Måndag 5 november, 18.00–19.00. Författarsamtal. Jasim Mohamed, Walmstedtska gården.
Torsdag 15 november, 11.30–12.00. Fängslade författares dag. Poesiläsning av en exilförfattares dikter på Ljusgården, Uppsala stadsbibliotek.
Söndag 25 november. Biblioterapi. James Loon, Walmstedtska gården.
Måndag 3 december. Höstfest.