Om oss

Uppsala författarsällskap är en ideell förening för författare, översättare, dramatiker och kulturskribenter i Uppsala stad och län. Författare till skönlitteratur, fackböcker och barn- och ungdomsböcker är lika välkomna.

I Uppsala författarsällskap ska medlemmarna kunna umgås, utbyta erfarenheter och förkovra sig. Samtidigt är författarsällskapet en plattform för regionens författare, där de möter sin publik i föredrag, poesiaftnar, författarträffar, uppläsningar, dramer, debatter/diskussionskvällar, workshops, festivaler och gränsöverskridande projekt.

Uppsala författarsällskap ska också arbeta för ett litteraturens hus och främja litterära Uppsala län, demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och kulturella litterära utbyten mellan olika städer och länder.

Inträdeskraven är att man (beroende på inriktning) ska ha skrivit minst en bok, översatt minst en bok, skrivit minst ett uppfört drama eller publicerat motsvarande antal kulturartiklar. Vill du bli medlem och uppfyller kraven, kontakta någon i styrelsen!

Läs gärna mer om vår styrelse.