Kontakt

kontakt@uppsalaforfattarsallskap.se

ordförande: Magnus Dahlerus
sekreterare: Marta Ronne
Ledamöter: Inger Nordberg, Malcolm Cederback, Lars Sund, Elin Cullhed, Carl Johan Gardell