Ordningsregler

Litteraturens hus, Uppsala

Brandskyddsregler

 • Max 50 personer.
 • Skyltade utrymningsvägar skall hållas fria. 
 • Levande ljus får inte användas inomhus.
 • Litteraturens hus är rökfritt.

Tak, väggar, fasad 

 • Tavlor hängs i skenor. Ej tillåtet att spika eller skruva i tak eller väggar. Häftlera, tejp eller dylikt är inte heller tillåtet. 
 • Användaren ansvarar för att inte skada interiör och exteriör. Vid utställningar eller skyltning används befintliga skenor samt andra lösningar såsom utställningsskärmar som tillhör Litteraturens hus. Det är inte tillåtet att sätta upp skyltar och dylikt på fasaden samt att sätta upp saker på väggar eller i taken.
 • Belysning i väggskenor får enbart flyttas/ändras efter samråd med Uppsala författarsällskap.

Möbler inventarier

 • Användare har får använda inventarier och befintlig utrustning i lokalen men ansvarar för att undvika skador på dessa.
 • Användare ansvarar för att återställa lokalerna till ursprungligt skick efter användning (enligt anvisningar som finns på plats)  
 • Användare ansvarar för att belysning släcks och att dörrar och fönster är stängda och låsta när lokalen lämnas.

Städning

 • Lämna huset i grovstädat skick (diska, sopa grus, torka upp spill) 
 • Lämna ingen omärkt mat eller dryck i huset. 

Parkering

 • Fordon får inte parkeras på gården utom i samband med transporter till och från Litteraturens hus.

Övrigt

 • Avgift kan tas ut av kommunen om husanvändare orsakat förlust, stöld, skadegörelse eller icke fullgod städning eller andra extra kostnader.
 • om något går sönder: meddela Uppsala författarsällskap.