Tidigare månaders medlemmar

Adre-Isaksson, Anne 2023
Ahlund, Anna 2020
Akis, Ali 2020
Alkarp, Magnus 2021
Arvidson W, Monic 2015
Akdogan, Evindar 2023

Bacal, Azril 2019
Björklund, Lars 2020
Broberg, Ulf 2020
Burman, Carina 2016
Bäckström, Annika 2018 (avliden)

Caballero, Adelaida 2020

Danell, Anders 2024

Ehn, Anna 2015

Gardell, Carl Johan 2015 (ej lägre medlem)
Gudmundsson, Jan 2019 (avliden)
Gustavsson, Bo 2015
Gustavsson, Krister 2016 

Franklin, Anna 2020

Häger, Lars 2015
Hardenborg, Fredrik 2019 

Jeffmar, Marianne 2015
Johannisson, Karin 2015 (avliden 2016)
Johans, Sebastian 2020
Jonsson, Marit 2021

Kieri, Katarina 2017
Kirlic, Alma oktober 2021
Knutson, Ulrika 2020
Kollberg, Kersti 2023
Kornhall, Per 2016
Kulling Birgitta 2020
Kåvar, Anna 2020
Köster, Lena 2019

Lambert, Lars 2015 (ej längre medlem)
Larsson, Maria 2019
Levin, Susanne 2020
Lyons, Meg 2020

Mattlar, Jörgen 2018
Meurling, Brigitta 2024
Mitchell, Cajsa 2015
Munktell, Ing-Marie 2024

Nadasy, Gisela 2021
Norberg, Inger 2017

Omar, Mohamed 2015 (ej längre medlem)

Rezvani, Reza 2017 (avliden 2019)
Ringgren. Magnus 2017
Rossiello Ramírez Leonardo 2017 (ej längre medlem)
Rydell, Anders 2024

Sandberg, Elisabet Torhild 2020
Sieda, Abdulbaset 2021
Shakely, Farhad 2015-2016
Skåhlberg, Anette 2016
Stånghammar, Staffan 2023
Sund, Lars 2014

Thore, Petra 2019
Utas, Gudrun 2023

Wahldén, Christina 2015
Wattin, Danny 2019
Welsapar, Ak 2016
Werkmäster, Barbro 2016 (avliden 2020)
Wiggh, Maj-Britt 2024
Willemark, Kajsa 2019
Winter, Jan 2020

Zetterström, Margareta 2019

Östberg, Kristina 2015
Österman, Lina 2021