Sällskapets böcker

Poesiantologin ”I rörelse” sammanställdes av Anna Franklin, Bo Gustavsson och Amanda Klingert Setterwall med bidrag från Uppsala Författarsällskaps medlemmar. Antologin kom ut våren 2018 på Bokförlaget Edda.
Resension i UNT, 2 juli 2018

Novellantologin under arbetsnamnet ”Svart” är ett treårigt projekt 2019-2021, som kommer att innehålla noveller av några av Uppsala Författarsällskaps medlemmar.