Månadens medlem december 2015–januari 2016: Farhad Shakely

Farhad Shakely1

Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
– Farhad Shakely. Ursprungligen från Kurdistan. Har bott i Sverige sedan slutet av 1978. Jag skrev mina första dikter när jag var 12 år och gav ut min första diktsamling vid 22 års ålder. Har hittills publicerat 8 diktsamlingar, en novellsamling, 4 böcker om kurdisk litteratur- och idéhistoria och en del översättningar. Mina dikter är översatta till flera språk, bl. a. svenska.

Du är aktuell med en ny bok, så hur känns det?
– Min diktsamling Avlägsenhetens strängar kom ut i höst, tack vare min vän poeten Bo Gustavsson som översatt dikterna och hittade ett förlag. Det är alltid en glädje att publicera en ny bok, men i mitt fall försvinner glädjen oerhört snabbt. Endast min första bok gav mig en långvarig glädje.

Vad utmärker dina böcker?
– 
Språket kanske. Mina vänner och mina läsare är nästan överens om att det språket jag använder, här talar jag om mina böcker på kurdiska, är speciellt och känns igen direkt.

Vilken av dina böcker har störst betydelse?
– 
Jag har intresse för mina böcker så länge de är inte publicerade. Sedan tappar jag det intresset och den entusiasm som fanns där och strävar efter att åstadkomma något bättre.

Varför skriver du poesi?
– 
Aldrig bestämmer jag att skriva dikter. Jag planerar inte heller för mina dikter. Det bara kommer. Det är inte jag som valde poesin, det var poesin som valde mig.

Vad skriver du på just nu?
– Jag arbetar på en bok om kurdiska språket, men det är ett långvarigt projekt som kanske tar en lång tid innan den är färdig.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
– 
Jag är fantastiskt dålig på att planera min arbetsdag som författare. Däremot är jag riktigt disciplinerad i mitt arbete vid universitetet. Att läsa är det största nöjet för mig. Jag läser flera timmar per dag, och jag läser 2, 3 och ibland 4 böcker parallellt. Det händer ibland att jag plötsligt känner stort behov av att skriva, då antecknar jag mina tankar på ett papper för att formulera dem senare på ett bättre sätt.

Hur hanterar du författandets växelspel mellan research och skrivande?
– 
Det har alltid varit ett dilemma för mig att kombinera det fria författarskapet med det akademiska livet. Det positiva i mitt fall är kanske att även min forskning är koncentrerad kring kurdiska språket och kurdisk litteratur. Om det är frågan om att välja mellan det fria författarskapet och det akademiska skrivandet, då tvivlar jag inte ett ögonblick att prioritera det första.

Vad tycker du om poesins ställning i Sverige i dag?
– Eftersom jag inte är infödd i den svenska kulturen, har jag inte något historiskt intryck om poesins ställning i samhället. Men enligt erfarenheterna från mina år i Sverige, har poesin en stark ställning även om den står inför många utmaningar. Det finns inom varje svensk en poet, precis som kurderna.

Finns det någon annan författares bok som du gärna hade skrivit?
– Nej.