Månadens medlem oktober–december 2016: Per Kornhall

Foto: Eva Wernlid
Foto: Eva Wernlid

Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
– Per Kornhall heter jag och arbetar som forskare, författare, debattör, och konsult. 55 år gammal, bor i Uppsala sedan många år och har tre vuxna barn, en sambo och två bonustonåringar.

Du är aktuell med en ny bok, så hur känns det?
– Kul och lite pirrigare än vanligt eftersom jag rör mig in i ett nytt fält där jag inte skrivit tidigare.

Vad utmärker dina böcker?
– De faller i två kategorier, dels debattböcker om samhällsföreteelser som skapelsetro, Livets Ord, skolan och nu sist korruption. De andra böckerna jag skriver är mer av typen pedagogiska handböcker till stöd för lärares eller annan skolpersonals utveckling.

Vilken av dina böcker har störst betydelse?
– Barnexperimentet: svensk skola i fritt fall har haft en ganska stor betydelse för skoldebatten i Sverige. Inte minst för lärare som så väl känner igen sig i den verklighetsbeskrivning som jag ger. Den är ju också bland annat kurslitteratur på en del lärarutbildningar och jag vet att mer än en minister har läst den och så vidare.

Varför skriver du fackböcker?
– Det faller sig naturligt. Jag har ett intresse för att förklara komplicerade saker. Det är som en förlängning av min tid som lärare. Det är fascinerande att försöka bena ut och presentera viktiga orsakssammanhang så att andra kan förstå. I botten har jag också en passion för skola, utbildning och demokratifrågor.

Vad skriver du på just nu?
– Ett par olika saker. Jag är redaktör för en antologi, skriver för två och ska precis få ett kontrakt på ännu en bok riktad till skolväsendet. Jag har också ett annat projekt på gång som är mer skönlitterärt.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
– Jag har tyvärr eller lyckligtvis inga normala dagar. En dag skriver jag på en EU-rapport, en annan föreläser jag någonstans i Sverige och en tredje skriver jag på en bok eller arbetar med skolutveckling i Västerås.

Hur hanterar du författandets växelspel mellan research och skrivande?
– Böckerna kommer ofta ur en intensiv läsperiod när mitt intresse har vaknat för något. Skrivandet går sedan relativt fort.

Vilka författare inspirerar dig och varför?
– Oj. Det var en svår fråga. Eftersom jag är i Uppsala så får jag väl säga att jag är imponerad av Ola Larsmos engagemang för viktiga frågor. Litterärt är jag annars en allätare (som hinner läsa för lite skönlitteratur). Om jag ska nämna namn: Winterson, Auster, Bukowski, Joyce, Sandel, men jag läser också en hel del konstig science fiction när jag kommer över det.

Vad tycker du om fackbokens ställning i Sverige i dag?
– När man precis kommit från bokmässan så tycker jag inte man kan klaga. Det är fascinerande att det skrivs så många bra böcker inom så många områden. Men på sikt är det oroande att framförallt en stor del av den yngre generationen väljer bort boken och läsandet. Precis som det är en väldigt viktig intellektuell aktivitet att skriva en bok är det också det att läsa en. Djupa kunskaper och tänkande byggs aldrig genom snuttifiering och ytligt skummande.

Finns det någon annan författares bok som du gärna hade skrivit?
– Harry Potter – för det ekonomiska oberoendet det hade gett? Nej, jag vet inte. Det speciella med böcker är ju det personliga tilltalet så frågan skulle väl innebära att jag ville vara någon annan?