Nyfiken på med Annika Berg-Frykholm

När Annika Berg växte upp i Motala fanns knappt böcker och konst i hemmet. Ändå är det intresset för böcker och konst som har präglat hennes liv. Intresset för böcker kom först och med det en lust till eget skrivande. Bland annat har hon gått kursen i Skapande svenska vid Uppsala universitet och sedan 1980 är hon journalist.
Intresset för konst fick henne inte bara att ta banklån för att köpa en tavla. Hon spanade under 1,5 år in en granne, som alltid stod och målade. Han spanade in henne också och nu är de gifta, har två barn och Annika har lagt till Frykholm i efternamnet.
Om allt detta och mycket annat som ledde fram till författandet av två böcker, berättade Annika Berg-Frykholm för tjugo intresserade åhörare i Kulturcaféet den 27 januari. Titeln på föredraget var Bildskapandets möjligheter & mysterier.
2008 utkom Annikas första bok. Den handlar om bildterapi och heter Självbilder – Att komma vidare genom skapande. Den handlar om skapandet som läkande kraft, om bilden som redskap för livsviktiga förändringar. Annika berättar om barn och vuxna som har kommit vidare i livet med hjälp av bildskapande.
2014 utkom Annika Berg-Frykholms andra bok med titeln Om konsten och livet – porträtt av 23 konstnärer i Uppland och med foton av Lennart Engström. Den handlar om konstnärligt skapande och konstnärers villkor och drivkrafter. I efterhand tycker hon självkritiskt att hon borde ha släppt ”i Uppland” i titeln. Det gör boken lokal trots att den handlar om allmängiltiga förhållanden.
Annika beskriver sina böcker som journalistiska, men nästa bok blir nog skönlitterär. Hon har laddat länge för det. Redan 1982 gick hon Skapande svenska och följde upp det med en skrivarkurs på Biskops-Arnö folkhögskola 1986.
Maria Larsson